Domov | Právne informácie

Verejná správa

Inštitúcie vo verejnom sektore sú vystavené veľkému tlaku na rozpočet, a preto čoraz častejšie požadujú minimálne prevádzkové náklady počas životnosti vozidla. Aj tu je Canter dokonalým riešením, vzhľadom na vynikajúci pomer cena/výkon a nízke prevádzkové náklady. Tým skôr, ak vyžadujete ľahký prístup k prvkom motora, čím sa skracuje čas servisného zásahu.

Okrem vyššie uvedeného však od vozidla očakávate aj zodpovedajúci výkon. Canter je ideálnym riešením, keďže k dispozícii je rozsiahly sortiment kabín a veľký počet rôznych variantov karosérií.

Nový Canter je dokonale prispôsobený potrebám vášho podnikania.