Domov | Právne informácie

Staré vozidlá v Mitsubishi Fuso

Spracovanie


Čo sa deje po odovzdaní?

V prvom rade dochádza k zákonnému odstráneniu a recyklácii všetkých prevádzkových tekutín (t.j. oleja, brzdovej kvapaliny).

Následne sa demontujú použiteľné diely a materiály. Využiteľné materiály ako sklo, pneumatiky a veľké plastové diely, atď., putujú do individuálnych recyklačných procesov.

Zvyšná karoséria sa rozreže a roztriedi podľa jednotlivých kategórií. Následne sa začlení do príslušných recyklačných procesov.