Domov | Právne informácie

Staré vozidlá v Mitsubishi Fuso

Právne informácieSmernica EÚ 2000/53/EC o preberaní starých vozidiel vstúpila v členských štátoch EÚ do platnosti v rámci legislatívy o starých vozidlách a príslušných ustanovení.

Podmienky pre bezplatné prevzatie

Odkedy vstúpilo nariadenie do platnosti, máte Vy, naši zákazníci (poslední majitelia vozidla), príležitosť vrátiť ojazdené vozidlo výrobcovi.

Vozidlo musí spĺňať nasledovné podmienky:

Musí ísť buď o:
  • Osobné vozidlo s maximálne 9 sedadlami
  • Úžitkové vozidlo s hmotnosťou do 3,5 t


Pre bezplatné odovzdanie musí vozidlo tiež spĺňať nasledovné kritériá :

  • Vozidlo musí obsahovať všetky dôležité súčiastky (motor, prevodovku, atď), podvozok, karosériu, katalyzátor alebo elektronickú riadiacu jednotku
  • Vo vozidle nie je žiaden odpad
  • Vozidlo je, alebo bolo registrované v členskom štáte Európskej únie po dobu minimálne jedného mesiaca
  • Vozidlo je odovzdávané spolu s registračnými dokladmi