Domov | Právne informácie

Staré vozidlá v Mitsubishi Fuso

Odovzdanie starého vozidla*


Ak chcete odhlásiť vaše staré vozidlo, vezmite prosím na vedomie nasledujúce informácie:

Na odhlásenie vozidla budete potrebovať tzv. potvrdenie o likvidácii, ktoré potvrdzuje, že bolo vozidlo náležite zlikvidované.

Toto potvrdenie o likvidácii môže vydať iba certifikovaná prevádzka na likvidáciu automobilov, certifikované a autorizované miesto odovzdávania alebo odovzdávacia stanica schválená výrobcom.

S cieľom jednoduchej recyklácie vášho starého vozidla prevádzkuje Daimler AG a Mitsubishi Fuso celonárodnú sieť certifikovaných odovzdávacích miest, ktoré bezplatne prevezmú váš ojazdený Mitsubishi Fuso Canter.

*Európska smernica záväzná pre všetky európske krajiny. Uvedené informácie sa vzťahujú na nemecký trh. Informácie o podmienkach a miestach odovzdávania vozidiel vo vašej krajine poskytuje vaša lokálna obchodná organizácia.