Domov | Právne informácie

Staré vozidlá v Mitsubishi Fuso

Dizajn pre recykláciu


Viac recyklácie znamená menej skládok

Ochrana životného prostredia patrí k základným snahám spoločnosti Mitsubishi Fuso. To znamená obmedzené využívanie prírodných zdrojov. Našim cieľom je teda: Viac recyklácie a preto menej skládok.

Každý krok procesu prešiel dôkladným zvažovaním

V rámci vyvíjania našich vozidiel kladieme dôraz na ekologický dizajn a recykláciu. Dizajn zlepšil spracovateľnosť a recyklovateľnosť vozidiel napríklad zjednodušením desorpcie reflektorov, využívaním termoplastickejšej živice a alkénu v prístrojových doskách. Pre Mitsubishi Fuso Europe je ochrana životného prostredia dôležitou prioritou. Organizácia naďalej pokračuje v propagácii aktivít s cieľom splniť európske nariadenia a iné právne podmienky, ako aj zlepšiť ekologické povedomie a správanie.